Miltera | Öğren, Öğret, Üret

Gömülü sistemler alanında her hangi bir proje geliştirmenin en büyük zorluğu geliştirme ortamının hazır edilmesidir. Önyükleyicinin, kernelin, dosya sisteminin seçilmesi, projede kullanılabilir hale getirilmesi ve derleme araç-gereçlerinin hazır edilmesi gerekmektedir.

Özellikle MPU kullanılan sistemlerde U-Boot ve Linux’ın proje için özelleştirilmesi, projeye özel dosya sisteminin oluşturulması, ihtiyaç duyulan kütüphane ve uygulamaların geliştirilmesi ve projeye dahil edilmesi zahmetli bir süreçtir.

Miltera olarak Yocto geliştirme ortamını yıllardır kullanmaktayız ve bu tecrübeyi sizlere aktararak geliştirme süreçlerinizi hızlandırabiliriz.

Bırakın geliştirme ortamını Miltera sizin için hazır etsin, siz projenize ve fikrinize odaklanın. Üretme sürecinde en kıymetli parametre zamandır ve Miltera size zaman kazandıracaktır.

  • BSP
  • SDK
  • Yocto Geliştirme Ortamı